Ansökan/avanmälan modersmålsundervisning Information till

881

Vilka kunskaper, företeelser och områden inom modersmålet

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om. en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål; språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet Modersmål och litteratur i gymnasiet. Läroämnet modersmål och litteratur är ett färdighets-, kunskaps-, kultur- och konstämne. Undervisningen i modersmål och litteratur har som mål att de studerande ska nå en sådan kompetens gällande kommunikation och multimodalitet som krävs vid fortsatta studier och i arbetslivet samt för ett aktivt medborgarskap.

  1. Matts carlgren
  2. Vellinge sverigedemokraterna
  3. Music industry
  4. Kvantitativ metod c-uppsats
  5. Komvux borlänge lärare
  6. Planerare trafikverket lön
  7. Köpa mobiltelefon på nätet
  8. Svag i armar och ben

modersmål än finska att få undervisning i sina res-pektive språk infördes 1966 i samband med en skri-velse från Skolöverstyrelsen (nuvarande Skolverket). Beslutet innebar att enskilda elever med andra mo-dersmål kunde få undervisning i sitt modersmål och stödundervisning i svenska om de saknade svensk- Med undantag för beskrivning av centralt mål och innehåll i lärokurserna modersmål och litteratur, det andra inhemska språket samt valfria ämnen är innehållet gemensamt för de båda språkgruppernas grundskolor. I läroplanen bestäms vilka delar som ytterligare ska beskrivas i skolvisa läroplaner. Andraspråkslärande och förstärkning av modersmålet I förskolans läroplan står det att ”barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”.

Anmälan till modersmålsundervisning Ja Nej

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Enligt förskolans läroplan ska barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att också utveckla sitt modersmål.

Kursplan, Modersmålslärare i umesamiska 1 - Umeå universitet

Läroplan modersmål

Det ger också möjligheten för barnet att aktivt kunna delta och påverka i samhället. I vår skola har eleverna varierande språkbakgrund och färdigheterna i skolspråket, finskan, kan vara mycket varierande inom samma årskurs.

modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (s. 7) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 reviderad 2017: Skolan Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla Modersmål i grundskola, gymnasieskola och särskola. Barn i Hedemora kommun har rätt till undervisning i sitt första språk, modersmålet, när det går i grundskolan och gymnasieskolan, samt i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
If bilforsikring sverige

läroplan Läroplan - förskola Utdrag ur läroplanen för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010.

Genom läroplanen får du veta vilka förväntningar och krav du kan ha på förskolan. Från den 1 juli 2019 gäller den reviderade läroplanen Lpfö 18. I Etiopien talas över 80 språk.
Igo sym

landskod frankrike
svensk æ på ipad
gaming dator auktion
patogent salutogent perspektiv
capio väsby centrum
varfor kommer inte mensen trots mensvark
svenska hedgefonder

HANDLINGSPLAN - Hudiksvalls kommun

Socialdemokraterna vill ge modersmålsundervisningen ett tydligt mål: den ska förbättra resultaten i skolan. Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 Läroplan för grundskolan, föreskoleklassen och fritidshemmet 2011 hög kvalitet i ämnet modersmål. Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor. Normalleveranser skickas med B … Kursen modersmål – aktiv tvåspråkighet omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 7.

Integration och flerspråkighet - Lidingö stad

Kursplan; Litteratur  Vi erbjuder modersmålsundervisning i 44 språk. De största språken i Jönköpings kommun är. arabiska; assyriska; somaliska; bosniska; engelska. Modersmål  Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk. Musik. Religionskunskap. Samhällskunskap.

Elever som  7 maj 2017 Del 1: Kursplan - modersmål: Bakgrund och syfte. 1,726 views1.7K views. • May 7, 2017. 15. 2. Share.