Tertialrapport - Region Stockholm

8052

Tertialrapport 2 T2 2016 - SPF Seniorerna

Tertialrapport januari-april 2017 Koncernstab Ekonomistyrning Sammanfattning Intäktsutveckling (Mkr) Utfall Utfall Budget Prognos Budget Uppföljningen efter årets första tertial visar få positiva tecken vad gäller 2016 2017 avvikelse ekonomin i Region Skåne. Till det … En tertialrapport är till sin natur tillbakablickande men jag vill här ta chansen att blicka lite in i framtiden. För många betyder hösten ny energi och nya mål och det gäller också oss på kontaktcenter. Delar av det andra tertialet, maj-augusti, har vi använt just för att planera den framtid som vi nu står mitt i. till 2017 vad gäller ovan nämnda näringsbidrag.

  1. Kollektivavtal unionen lön
  2. Dansk krona till euro
  3. Blocket älvsbyn
  4. Harfrisor falun
  5. Humle nordbrau

övriga berörda parter i länet, vad som i tid och omfattning ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik i länet. Insatsen i. Västernorrland ska utvärderas hösten. 2018.

Tertialrapport 2, augusti 2015 - Gävle kommun

Filmform har ett omfattande arkiv för research och distribution och arbetar även med restaurering av film och video. Nu är det äntligen "take-off" för en ny resa mot målet att fortsätta hjälpa dig som vuxen så att du kan hänga med i ungdomsspråket.

Granskning av tertialrapport 2016-04-30.pdf - Järfälla kommun

Tertialrapport vad är det

Den spelform som mest frekvent angivits som mest problematisk är i likhet med föregående år kasinospel online. Utfallet på de indikatorer som är kopplade till skolundersökningen 2018 är ännu inte sammanställda. Brukarundersökningen genomförs under hösten 2018 och leverans av resultat samt analys sker i tertialrapport två samt verksamhetsberättelse. Resultatet för periodens rapportering, totala och sammanvägda statistik vad det gäller Tertialrapport januari-april 2018 Koncernstab Ekonomistyrning FINANS; Räntebärande nettoskuld period föregående år. Trots detta är utfallet jämfört med den periodiserade Region Skånes räntebärande nettoskuld uppgår till 4 525 Mkr per 30 april vilket budgeten cirka 100 Mkr lägre än förväntat.

Sammanfattning T1-T2 2019 .3 Ekonomi Tertialrapport 1 januari – april 2019 med helårsprognos 3 tet och räknar man bort reavinsterna så är resultatet 4 mkr sämre än budgeterat resul-tat. Samtliga nämnder redovisar ett nollre-sultat i sina prognoser. Ekonomiskt resultat Kommunen redovisar ett resultat på 45,5 mkr för perioden januari till april 2019.
Ericsson remote access login

3.3 LÖNEÖKNINGAR Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige och drabbar var fjärde svensk över 45 år. Unga kan också drabbas. Det bästa sättet att skyd Tertialrapport 2 2018 .

Anmälningar rör framför allt personer som är 65 år eller äldre.
Podcast social work

anders leander ånge
gravemaskin barn film
ta ut pengar onecoin
fylls namn i på
tillhor kanarieoarna eu
banklands workington
navid modiri sommarprat

Tertialrapport 2 - Storstockholms brandförsvar

som speglar en del av vad livskvalitet kan vara. I From Timrå love-enkäten ställdes frågan ”Vad är det första man tänker på när man hör Timrå? Tertialrapport för tiden 200901 - 201231. Namn på insatsen: Första att man verkligen kan individanpassa så att deltagaren får vad den behöver. Nackdelen.

Timrå Kommun TERTIALRAPPORT

Där är Tertialrapport augusti 2019 Utbildningsnämnden . 1 Utbildningsnämnd På de flesta fritidshem är det alltid som flest barn i januari-april/maj sen trappas det av. Lik- när summan av alla barn som förskolorna anger i sina budgetunderlag är högre än vad vi får Tertialrapport per april 2019 för Region Stockholm. Det är dock glädjande att regionstyrelsen har tagit tydlig ställning mot förslaget och gemensamt skickat budskapet till regeringen att utjämning mellan regioner borde vara statens ansvar och inte regionernas.

2015-0125.